KELAS ARDUINO DI SMK DATO MOHD TAHA

Aktiviti terkini | 27 Oktober 2018

Tempat Aktiviti:
Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Taha

Tujuan :
• Memperkenalkan dan memberi pengetahuan dalam bidang pengekodan dan robotik kepada para pelajar yang kurang berpeluang tetapi mempunyai minat.
• Dapat membantu meningkatkan minat pelajar dalam bidang pendidikan STEM (Science/ Technology/ Engineering & Mathematic).
• Membantu menjana Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan pelajar yang mampu berfikir Aras Tinggi (KBAT).
• Melahirkan pelajar yang lebih kreatif dalam mereka cipta.
• Memberi pendedahan berkaitan Arduino dari peringkat awal sekolah menengah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :