KELAS ICT DAN KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 5 Januari 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kampung Tenai

Pengisian Program :
1. Kelas Microsoft Word: Pelajar diberi pendedahan untuk belajar membuat surat kiriman rasmi.
2. Tayangan Video Klik Dengan Bijak:
• Pelajar diberi peluang untuk menonton video Klik Dengan Bijak disamping diberi penerangan berkaitan dengan “Buli Siber” & “Berkongsi Secara Berlebihan”.
• Melalui tanyagan video dan penerangan berkaitan dapat memberi pendedahan kepada pelajar untuk membudayakan & menggunakan komputer kea rah positif.
3. Kuiz Kahoot: Klik Dengan Bijak”
• Selepas tayangan berkaitan dengan Klik dengan Bijak dibuat. Diberi kuiz secara santai untuk menguji kefahaman masing-masing.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat merapatkan hubungan di antara komuniti dan Pusat Internet.
• Memberi pendedahan Teknologi ICT kepada komuniti serta kemudahan yang disediakan di Pusat Internet.
• Memberi peluang kepada komuniti menggunakan kemudahan yang disediakan di Pusat Internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :