HARI BERSAMA KOMUNITI

Aktiviti terkini | 16 Disember 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kampung Tenai

Pengisian Program :
• Pertandingan Mewarna (Prasekolah/Tadika/ Tahap 1)
• Petandingan “Puzzle Online”
• Pertandingan “Fast Typing”
• Tayangan Video Klik Dengan Bijak
• Pertandingan “Kahoot- Klik Dengan Bijak”

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat merapatkan hubungan antara komuniti dan Pusat Internet
• Memberi pendedahan kepada komuniti teknologi dan kemudahan yang disediakan di Pusat Internet
• Memberi peluang kepada komuniti menggunakan kemudahan yang disediakan di Pusat Internet

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :