PROGRAM ADVOKASI DI SMK TAMAN INDAH

Aktiviti terkini | 06 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah, Tampin, Negeri Sembilan

Tujuan :
Tujuan program ini adalah untuk membudayakan penggunaan internet secara positif kepada para pelajar sekolah melalui 3 aspek positif iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab.

Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :