PROGRAM HARI KEMERDEKAAN

Aktiviti terkini | 24 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Tenai

Tujuan Aktiviti :
• Memperkenalkan peranan Pusat Internet kepada komuniti setempat.
• Memupuk semangat patriotik dalam jiwa komuniti setempat agar sentiasa sayang dan cinta terhadap negara.
• Menyediakan ruang kepada komuniti untuk menyerlahkan bakat melalui aktiviti-aktiviti yang diadakan.
• Mengeratkan hubungan antara komuniti dan Pusat Internet melalui program yang diadakan.

Kelebihan Aktiviti :
• Program ini memberi peluang komuniti menggunakan kemudahan internet/komputer di Pusat Internet.
• Melalui penglibatan melalui aktiviti yang dijalankan dapat memberi peluang kepada komuniti untuk mengetahui fungsi/ peranan kepada mereka.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :